Näringsliv & Kommun samverkar i Rättvik

Närvik är ett samarbetsforum och ett nätverk för Rättviks näringsliv och kommun. Föreningen Näringsliv Rättvik verkar för att främja näringslivet i Rättviks kommun.

Föreningens syfte är att göra Rättvik till en ännu attraktivare näringslivskommun genom att:

  • Arbeta med övergripande insatser för kommunens samtliga näringsidkare.
  • Arbeta för att Rättvik ska vara en bra kommun att bo och arbeta i.
  • Arbeta för att Rättvik ska vara en företagsvänlig kommun.
  • Förbättra arbetsklimatet i Rättvik.
  • Stimulera till olika former av samarbete och nätverk mellan kommunen/myndigheter och näringslivet.
  • Arbeta för profilering av näringslivet i Rättvik, företagsetableringar samt goda infrastrukturer.