Om oss

Närvik bildades 1996

Föreningens syfte är att göra Rättvik till en ännu mer attraktiv näringslivskommun.

Ur programförklaringen:

  • Arbeta med övergripande insatser för kommunens samtliga näringslivsidkare.
  • Förbättra arbetsklimatet i Rättvik.
  • Arbeta för att Rättvik ska vara en företagsvänlig kommun.
  • Arbeta för att Rättvik ska vara en bra kommun att bo och arbeta i.
  • Stimulera till olika former av samarbete och nätverk mellan kommunen/myndigheter, näringslivet och företagare.
  • Arbeta för profilering av näringslivet i Rättvik, företagsetableringar samt goda infrastrukturer.