Program och anmälan

15.00 Samling med kaffe och smörgås.

15.30 Föreläsning: Framtidens arbetsplats/arbetsgivare
Linda Gudmundsson, HR chef Leksands Sparbank

Linda berättar om hur Leksands Sparbank arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och delger oss trendspaning på HR området. Vad säger forskare och experter om framtidens arbetsplatser/arbetsgivare? Vad kommer vara viktigt för att attrahera framtidens medarbetare? Vad tror vår regions HR-chefer om framtiden?

16.30 Föreläsning: Självledarskap under förändring
Mats Venndahl, Venndahl Speaking Partner AB

”Vi föds inte med ett instruktionshäfte, men om vi var det skulle säkert det första kapitlet förklara konsten att leda sig själv.”
– Men vad innebär det, och hur gör vi det? Vi skall skumma lite på ytan i begreppet och dess betydelse under förändring.

17.30 Mingel och lättare buffé inklusive dessert samt utdelning av Guldbryggan och Guldbryggan Junior.

Anmäl dig till företagseventet här. Din anmälan vill vi ha senast den 8 oktober.