Med näringslivet i fokus

Företagarföreningen Närvik har nu i 25 år varit en aktiv part och samarbetspartner inom en rad frågor som berör det lokala näringslivet. Vi vet alla att näringslivet har stor betydelse för en kommuns utveckling – och det inom flera områden.

En person som varit aktiv i Närviks styrelse i många år är Anders Permats. Han såg från början Närvik som en möjlighet att vidga sitt eget nätverk men insåg ganska snabbt att han också hittat ett forum där han tillsammans med andra företagare kunde diskutera intressanta frågor och framföra synpunkter och önskemål.

– Jag ville vidga mitt nätverk och bli en del av ett större sammanhang, säger Anders. Syftet med Närvik har ju alltid varit att skapa kontaktytan mellan näringslivet i Rättvik och kommunen. Jag ser att vi i Närvik har en viktig roll att fylla. Vi fångar upp frågor som känns angelägna för företagarna i bygden och förhoppningsvis kan vi med en gemensam röst stärka näringslivet ytterligare. Just nu är jag extra glad över de nya tomtområden som kommunen arbetar aktivt med. Nya byggbara tomter skapar tillväxt och gynnar så många.

På årsmötet valdes också Maria Werpers Dahl till styrelseledamot. Maria har sedan tidigare stor kännedom om föreningen då hon under åren 2009–2014 satt som Närviks ordförande men hon har efter det också varit föreningens kassör.

– Nu är det dags igen, säger Maria och skrattar. Jag brinner för näringslivsfrågorna och blev jätteglad när valberedningen kontaktade mig. Det finns så mycket vi kan bidra till. Närvik samlar hela näringslivet, oavsett bransch, och vi är dessutom inte beroende av en riksorganisation vilket jag vet att många företagare här lokalt uppskattar. Vår målsättning är att Närvik ska verka för ett positivt företagsklimat i Rättvik men på sikt också i hela Siljansbygden, vilket innebär att vi även är öppna för samarbeten utanför kommungränsen.

Att vara drivande i näringslivsfrågor är ju självklart för Närvik men Maria har också stor erfarenhet av att jobba med hållbarhetsfrågor, frågor som ställer allt högre krav på våra företagare.

– Jag jobbar som hållbarhetskonsult med fokus på företagens arbete och utförande. Näringslivet står inför enorma utmaningar inom detta område och beslutar Närviks styrelse att vi kan vara en del av företagarnas hållbarhetsresa, ställer jag självklart upp. Jag vill förmedla att det viktigaste med hållbarhet är att faktiskt göra det man säger att man gör…

Närviks styrelse består av sex personer. Förutom Anders och Maria sitter även Erik Nallén, Emil Löwgren, Ebbe Evbjer och Annette Riesbeck i styrelsen. Närvik ser nu fram emot ett år som möjliggör för nya sammankomster. Att hitta mötesplatser och andra forum där företagare kan lära känna varandra och utbyta tankar, leder ofta till nya kreativa idéer.

– Vi vill på olika sätt bidra till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra företagare. En av styrelsens ambitioner är till exempel att utveckla våra frukostmöten med nya inslag och ny teknik, avslutar Anders.